Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy na 2019 rok:

 

Październik
Ewangelizacyjna:
Aby tchnienie Ducha Świętego wzbudziło nową wiosnę misyjną w Kościele.

Listopad
Powszechna:
Aby na Bliskim Wschodzie, gdzie różne wspólnoty religijne dzielą tę samą przestrzeń życiową, zrodził się duch dialogu, spotkania i pojednania.

Grudzień
Ewangelizacyjna:
Aby każdy kraj postanowił podjąć konieczne kroki, by jego priorytetem stała się przyszłość ludzi młodych, zwłaszcza tych, którzy cierpią.

 

Odsłony: 62