Koło Żywego Różańca Mężczyzn

Okres Z.L. D.D. M.S. M.T. K.S. W.K. T.K. P.Ś. M.J. Z.P.
13.03 - 12.04.2021 V R. IV R. III R. II R. I R. V Ch. IV Ch. III Ch. II Ch. I Ch.
13.04 - 12.05.2021 I Św. V R. IV R. III R. II R. I R. V Ch. IV Ch. III Ch. II Ch.
13.05 - 12.06.2021 II Św. I Św. V R. IV R. III R. II R. I R. V Ch. IV Ch. III Ch.
13.06 - 12.07.2021 III Św. II Św. I Św. V R. IV R. III R. II R. I R. V Ch. IV Ch.
13.07 - 12.08.2021 IV Św. III Św. II Św. I Św. V R. IV R. III R. II R. I R. V Ch.
13.08 - 12.09.2021 V Św. IV Św. III Św. II Św. I Św. V R. IV R. III R. II R. I R.
13.09 - 12.10.2021 I B. V Św. IV Św. III Św. II Św. I Św. V R. IV R. III R. II R.
13.10 - 12.11.2021 II B. I B. V Św. IV Św. III Św. II Św. I Św. V R. IV R. III R.
13.11 - 12.12.2021 III B. II B. I B. V Św. IV Św. III Św. II Św. I Św. V R. IV R.

 

Okres Z.Ś. Mi.G. Ma.G. W.W. K.M. J.S. J.K. R.B. S.K. R.S.
13.03 - 12.04.2021 V B. IV B. III B. II B. I B. V Św. IV Św. III Św. II Św. I Św.
13.04 - 12.05.2021 I Ch. V B. IV B. III B. II B. I B. V Św. IV Św. III Św. II Św.
13.05 - 12.06.2021 II Ch. I Ch. V B. IV B. III B. II B. I B. V Św. IV Św. III Św.
13.06 - 12.07.2021 III Ch. II Ch. I Ch. V B. IV B. III B. II B. I B. V Św. IV Św.
13.07 - 12.08.2021 IV Ch. III Ch. II Ch. I Ch. V B. IV B. III B. II B. I B. V Św.
13.08 - 12.09.2021 V Ch. IV Ch. III Ch. II Ch. I Ch. V B. IV B. III B. II B. I B.
13.09 - 12.10.2021 I R. V Ch. IV Ch. III Ch. II Ch. I Ch. V B. IV B. III B. II B.
13.10 - 12.11.2021 II R. I R. V Ch. IV Ch. III Ch. II Ch. I Ch. V B. IV B. III B.
13.11 - 12.12.2021 III R. II R. I R. V Ch. IV Ch. III Ch. II Ch. I Ch. V B. IV B.

 

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy na rok 2021

 

Styczeń
Intencja ewangelizacyjna — Braterstwo ludzkie

Aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich.

Luty
Intencja powszechna — Przemoc w stosunku do kobiet

Módlmy się w intencji kobiet — ofiar przemocy, aby były chronione przez społeczeństwo, a ich cierpienia były dostrzegane i wysłuchiwane.

Marzec
Intencja ewangelizacyjna — Sakrament pojednania

Módlmy się o to, abyśmy przeżywali sakrament pojednania z odnowioną głębią, żeby cieszyć się nieskończonym miłosierdziem Bożym.

Kwiecień
Intencja powszechna — Podstawowe prawa

Módlmy się za osoby, które narażają swoje życie, walcząc o podstawowe prawa w dyktaturach, w reżimach autorytarnych, a nawet w przeżywających kryzys demokracjach.

Maj
Intencja powszechna — Świat finansów

Módlmy się, aby odpowiedzialni za finanse współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery finansowej i chronienia obywateli przed jej zagrożeniami.

Czerwiec
Intencja ewangelizacyjna — Piękno małżeństwa

Módlmy się w intencji ludzi młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa przy wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej — aby wzrastali w miłości, z wielkodusznością, wiernością i cierpliwością.

Lipiec
Intencja powszechna — Przyjaźń społeczna

Módlmy się, abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, gospodarczych i politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji twórcami dialogu i przyjaźni.

Sierpień
Intencja ewangelizacyjna — Kościół

Módlmy się za Kościół, aby otrzymał od Ducha Świętego łaskę i siłę do reformowania się w świetle Ewangelii.

Wrzesień
Intencja powszechna — Ekologicznie zrównoważony styl życia

Módlmy się, abyśmy wszyscy dokonywali odważnych wyborów na rzecz stylu życia powściągliwego i ekologicznie zrównoważonego, ciesząc się z ludzi młodych, którzy się w to zdecydowanie angażują.

Październik
Intencja ewangelizacyjna — Uczniowie misjonarze

Módlmy się, aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez świadectwo życia mającego smak Ewangelii.

Listopad
Intencja powszechna — Osoby cierpiące na depresję

Módlmy się, aby osoby cierpiące na depresję albo burnout znajdowały u wszystkich wsparcie i światło, otwierające na życie.

Grudzień
Intencja ewangelizacyjna — Katecheci

Módlmy się za katechetów, powołanych do głoszenia Słowa Bożego — aby byli jego odważnymi i kreatywnymi świadkami z mocą Ducha Świętego.

 

Odsłony: 1706