Komunikat Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego

 

w sprawie zbierania podpisów pod "Apelem do Polskich Parlamentarzystów o prawo do życia dla każdego poczętego dziecka i ochronę macierzyństwa" przygotowanym przez Polską Federację Ruchów Obrony Życia

Drodzy Siostry i Bracia,

Ojciec Święty Jan Paweł II w encyklice Evangelium vitae uczył nas, iż "każdy człowiek szczerze otwarty na prawdę i dobro może dzięki światłu rozumu i pod wpływem tajemniczego działania łaski rozpoznać w prawie naturalnym wypisanym w sercu (por. Rz 2, 14-15) świętość ludzkiego życia od poczęcia aż do kresu oraz dojść do przekonania, że każda ludzka istota ma prawo oczekiwać absolutnego poszanowania tego swojego podstawowego dobra" (EV, 2). Ta nauka staje się dla nas szczególnie zobowiązująca obecnie, kiedy w świetle przeżywanego Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski dostrzegamy naglącą konieczność odnowy życia moralnego, zarówno w wymiarze osobistym jak i społecznym.

Z dużym uznaniem przyjęliśmy skierowany przez Polską Federację Ruchów Obrony Życia "Apel do Polskich Parlamentarzystów o prawo do życia dla każdego poczętego dziecka i ochronę macierzyństwa". Apel ten jest zgodny ze stanowiskiem Konferencji Episkopatu Polski, wyrażonym w Komunikacie z 16 kwietnia br., w którym czytamy: "Biskupi zwracają się do ludzi dobrej woli, do matek i ojców, lekarzy i położnych oraz do stanowiących prawo, aby zgodnie z sumieniem stawali na straży ludzkiego życia. Dziękując świeckim angażującym się w ruchy, stowarzyszenia i federacje pro-life, pasterze Kościoła w Polsce proszą o solidarną współpracę w tej ważnej sprawie. Równocześnie oświadczają, że nie popierają karania kobiet, które dopuściły się aborcji. Te kwestie Kościół rozwiązuje w sakramencie pojednania, zgodnie z przepisami prawa kanonicznego i normami etyczno-moralnymi. Uwarunkowania kobiety decydującej się na aborcję są złożone i zróżnicowane (por. Jan Paweł II, EV, 59). Należy dołożyć wszelkich starań, by wobec zamiaru przerwania ciąży, każda kobieta była otoczona wszechstronną i życzliwą opieką oraz pomocą medyczną, materialną, psychologiczną i prawną".

Moi Drodzy!

Musimy być świadomi tego, że miarą naszego człowieczeństwa jest odpowiedzialność za życie drugiego człowieka. Dlatego proszę Was o modlitwę w intencji duchowej przemiany naszego polskiego narodu, aby wszyscy jego członkowie wzrastali w poczuciu tej odpowiedzialności i aby - w konsekwencji - czynnie poparli Apel Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia.

+ Marek Jędraszewski, Arcybiskup Metropolita Łódzki

Łódź, dnia 13 czerwca 2016 roku

Abp-022-864/16

 

 

Odsłony: 1219